Colecţia suvenire

Pescăruşul

Pescăruş cu aripi suple ,
Tu mereu trecuta-i prin furtuni.
Vântul suflă (...) tu zboară iute,
Ploaia-i mare ,tu zboară fără-ncetare.

Zboară pescăruşule ,zboară,
Şi du sub aripi speranţa ,
Lumea -ntreagă să ştie ,
Că speranţa nu moare niciodată.

Zboară pescaruşule ,zboară,
Spre insula verde-a iubirii,
În locul numit speranţă,
Pentru a-ncepe o noua viaţă.

Cineva , acolo pe insulă ,
Are o baghetă magică ,
Şi-n timp ce soarele apune,
Lumea merge-nainte.

Pescăruş purtat de vânt,
Tu acolo vei găsi  :
Copii veseli şi zglobii,
Zgomotoşi ...Dar frumoşi !

Zboară pescăruşule, zboară,
Spre insula verde-a iubirii.
Acolo oamenii sunt paşnici,
Şi harnici!... Şi  darnici !

Pe insula verde-a iubirii,
Pescăruşule,tu vei descoperi,
Un lac  (...)  fermecat,
Unde lebedele plutesc suav.

Pescăruş  cu  ochii   vii,
Zgomotul  vapoarelor,
Dacă  te  vor  asurzi :
Tu zboară,şi-napoi nu mai privi.

Pescăruş tu te-nalţă pân' la stele,
Şi te coboară pe insula verde.
Acolo vei descoperi ,
Iubirea pe care o cauţi.

Zboară pescăruşule ,zboară,
Spre insula verde-a iubirii.
Zboară pescăruşule,zboară,
Spre o nouă viaţă .

florentindrăgănescu.08.2010.
     ©      C. Suvenire.
 


Marinarul


Lin pe marea cea albastră,
Un vapor pluteşte-ncetişor.

Fericit e marinarul,
Că azi marea-i liniştită.

Dar spre seară,din senin,valul vine,
Ca duşmanul , vasul să-l înece.

Şi-o furtună-ngrozitoare se porneşte,
Cerul tună,vântul suflă,marea e o spumă.

Marinarul iscusit , cu calm ,
Cârma vasului strânsă-n mâini, o ţine.

Vasul se-nalţă şi coboară , e o luptă,
Ameţitoare,când cu vântul, când cu valul.

E o noapte lungă-ngrozitoare,
Dar în zori cerul din nou zâmbeşte.

Marea iar se linişteşte,
Iar in zare ţărmul se zăreşte.

Fericit e iarăşi marinarul,
Că vaporul iar la dană s-odihneşte.

florentindraganescu 07.2010. vol  În nopţile albe


Corabia


Printre valuri mari albastre,
O corabie  drum (...) îşi croia .
Între cer şi între valuri,
Ea de vânt se clătina.

De trei luni, mateloţi stau pe mare,
Speriaţi  de  vânt  şi  ploaie.
Ziua trece ,noaptea vine,
Şi pământ nu se mai vede.

În ce parte să se-ndrepte,
Mateloţii  (...) nu mai ştiu.
Marea-i mare şi adâncă.
Cine ştie ,unde-i ţărmul!

Deodat`(... ) din mare iese...
O crăiasă.E crăiasa  apelor.
Pe catarg sar veseli mateloţii,
Căci la ţărm ea îi va duce.

În zadar vântul iar suflă ,
Ea crăiasa îi petrece.
Şi spre ţărm corabia pluteşte,
Mateloţii sunt uimiţi ,da fericiţi.

        florentindraganescu.09.2010.


Tu, frumoasă domnişoară!Zgomotul dragostei te va asurzi,
Vei  călca  pe spini  şi  pietre.
Prin nisip  fierbinte vei  păşi ,
Dar vei merge (...) înainte.

Eu îţi spun că eşti frumoasă,
Zâmbitoare şi strălucitoare.
Eşti un înger dulce, ce luceşti,
Precum soarele de dimineaţă.

Eu îţi spun că eşti isteaţă,
Tu minune poţi să faci.
Cine fuge şi te lasă,
E pătruns de fiori reci.

Eu îţi spun că ai un glas  melodios,
Cin' te-aude nu te uită-n veci.
Tu , frumoasă  domnişoară,
Eşti un  înger  luminos !

O! Tu, tânără mândreţe,
Las' o dulce sărutare.
Ce placută dezmierdare,
Dragă,dragă domnişoară.!


    florentindraganescu.07.2010
     
Balada trubadurului

 
E frumoasă a mai dulce ,
Ca o zână,dintr-o altă lume,

Nobilă,gingaşă,iubitoare,
Farmec al iubirii si al tinereţi.

E un înger dulce, o minune vie,
Din ce lume vine,doar ea ştie.

Când priveşti la ea,vezi cum,
Poarta-n rai ţi se-deschide.

El un trubadur din astă lume,
Care-şi cântă-n versuri visul.

Călător şi visător în astă lume,
El iubirea şi-a găsit..

Zâmbitor,cu cânt melodios,
Zi şi noapte o dezmiardă.

Nimeni în lume nu-i desparte,
Că destul amar a adunat.

Viaţa lor acum e veselie,
Căci iubeşte şi este iubit.         florentin draganescu.
                  ©   colectia suvenire