19 octombrie 2021

Cum ținem școlile deschise în condiții de siguranță pentru copii și cadre didactice în perioada pandemiei?

Declarație de presă Cum ținem școlile deschise în condiții de siguranță pentru copii și cadre didactice în perioada pandemiei? 19.10.2021 - Federația Coaliția pentru Educație susține, descentralizarea deciziei privind modul de continuare a procesului educațional la nivelul Consiliilor de Administrație, argumentele în acest sens fiind prezentate aici la finalul lunii septembrie 2021. Pentru a sprijini adoptarea de decizii informate la nivelul Consiliilor de Administrație, considerăm că este necesară o analiză generală de evaluare a riscurilor, cu indicatori clari, care poate fi utilizată de către toate unitățile de invatamant. Având în vedere forța valului 4 al pandemiei cu Coronavirus precum și rata mică de vaccinare și testare, subliniem că este necesar ca Institutul Național de Sănătate Publică, prin structurile teritoriale - direcțiile județene și a municipiului București - să poată decide modalitățile de încetinire a răspândirii virusului în funcție de specificul comunităților (e.g. frecvența circulațiilor). Decizia de suspendare a cursurilor cu prezență fizică trebuie anunțată și pregătită din timp și trebuie să țină cont de specificul vârstei elevilor și de nevoile lor de învățare, precum și de nevoile de siguranță fizică și emoțională pentru elevi, profesori și familiile acestora. În plus, pentru a încetini răspândirea virusului și a asigura predictibilitatea organizării procesului educațional, este optim să fie stabilit și respectat un prag de incidență peste care decizia de menținere a cursurilor în format fizic sau on-line, să fie luată exclusiv de autoritățile cu atribuții în sănătate publică. Este important ca această decizie sa fie luată pe baza informațiilor de pană acum din România și a altor modele de acțiune din Europa. Pentru prevenirea și gestionarea riscurilor la nivel local, Coaliția pentru Educație propune o serie de recomandări și un instrument (matrice) de analiză a riscului la nivel de unitate de învățământ. Această matrice a fost verificată cu cinci școli din Călărași, Prahova, Buzău și Ilfov, atât publice, cât și private. Adițional ambele documente au fost trimise spre consultare și feedback și către doctori epidemiologi, de familie și școlari În urma feedbackului primit, apreciem că instrumentul poate fi util pentru Consiliile de Administrație ale școlilor ca bază pentru fundamentarea deciziilor la nivel local. De asemenea, poate fi folosit în discuțiile între: directorul unității de învățământ, primărie, ISJ și CJSU. Mai mult, considerăm oportun ca discuția să fie purtată la nivelul fiecărui actor implicat inclusiv la nivel de politici publice și Guvern - miza fiind - cum ținem școlile deschise în condiții de siguranță. Recomandările noastre și instrumentul pentru analiza riscului (matricea) sunt perfectibile. Atât lista recomandărilor, cât și lista din matrice cu indicatorii pot fi completate. Propunerea de mai jos este o reprezentare concretă a procesului nostru de reflecție despre modul în care putem menține școlile deschise în condiții de siguranță. Apreciem orice contribuție pe care ne-o puteți trimite pe email la info@coalitiaedu.ro. Matricea de analiză a riscului, precum și studiile de caz și setul de recomandări sunt publicate pe site-ul Coaliției pentru Educație și pot fi accesate urmând link-urile de mai jos. matricea de analiză a riscului: https://bit.ly/3FYJeuq recomandări pentru școli deschise: https://bit.ly/30EARnE studii de caz: https://bit.ly/3C7ssGU. Recomandări pentru Consilii de Administrație & Directori: ● Evaluarea nivelului de risc folosind instrumentul alăturat: matrice pentru analiza de risc, însoțită de studii de caz. ● Asigurarea plății cu ora pentru asigurarea necesarului de personal didactic în cazul în care există cazuri de infectare în rândul cadrelor didactice. ● Testarea regulată a elevilor si a personalului la școală (de minim doua ori pe săptămână). ● Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea orelor în condiții de siguranță și minimizarea riscurilor, de la vaccinarea personalului până la respectarea normelor privind regulile de acces, distanțare, utilizarea produselor igienico-sanitare etc. ● Informarea și pregătirea personalului, a elevilor și părinților în vederea bunei desfășurări a activităților în orice format (față-în-față, on-line sau hibrid), inclusiv prin asigurarea echipamentelor necesare. ● Asigurarea învățării online pentru elevii aflați în situații speciale medicale. Recomandări pentru profesori ● Imunizare prin vaccinare cu schemă completă, cu excepția cazurilor în care există contraindicații. ● Respectarea normelor și condițiilor pentru minimizarea riscurilor, conform indicatorilor din matrice. ● Informarea părinților și elevilor privind beneficiile vaccinării și despre posibilitatea vaccinării pentru copii în vârstă de peste 12 ani. ● Să se pregătească și să-i pregătească și pe elevi și pe părinți în vederea bunei desfășurări a activităților în orice format (față-în-față, on-line sau hibrid). Recomandări pentru elevi: ● Respectarea normelor (purtarea măștii, distanțarea fizică etc) pentru minimizarea riscurilor, conform indicatorilor din matrice. ● Monitorizarea și raportarea eventualelor simptome către profesor/diriginte/personal medical. ● Informare privind beneficiile vaccinării pentru copii în vârstă de peste 12 ani. Recomandări pentru părinți: ● Evaluarea constantă a stării de sănătate a copilului și netrimiterea lui în colectivitate la orice semn de răceală, fără testare prealabilă. ● Vaccinarea părinților și a membrilor familiei. ● Vaccinarea copiilor peste 12 ani. ● Păstrarea distanțării fizice și purtarea măștii corespunzător atunci când își aduc/ preiau copiii din fața școlii. ● Instruirea copiilor pentru purtarea măștii și respectarea normelor de protecție în mijloacele de transport în comun. Recomandări la nivel de ISJ: ● Flexibilitate pentru școli pentru modificarea schemei de personal pe parcursul anului în cazul în care personalul didactic devine insuficient pentru asigurarea orelor față în față în condiții de siguranță. ● Identificarea cadrelor didactice care nu au norme complete la nivel de localitate și cooptarea lor în sistemul de plata cu ora pentru suplinirea personalului didactic în școlile în care personalul este insuficient, dar și rotirea cadrelor care își doresc un venit suplimentar și pot acomoda în programul lor acest tip de suport în alte școli decât cele de proveniență. ● Micșorarea numărului de elevi din clase și suplimentarea personalului acolo unde infrastructura o permite, astfel încât să ajungem cât mai aproape de numărul de 20 - 22 de copii/clasă. Aceste modificări se pot face prin derogare de la nivelul inspectoratului școlar pentru modificarea planurilor de școlarizare. ● Asigurarea de sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea bunei desfășurări a activităților în orice format (față-în-față, on-line sau hibrid). ● Monitorizarea gradului de vaccinare a personalului din unitățile de învățământ. Recomandări la nivelul Primăriei: ● Aplicarea legislației cu privire la distanțare și purtarea responsabilă a măștii prin prezența în stradă a poliției locale și amendarea în caz de nerespectare a legislației. ● Asigurarea finanțării pentru bunuri și servicii care să asigure respectarea normelor de igienă în ceea ce privește activitățile din unitățile de învățământ și condițiile de transport. ● Participarea prin reprezentanții desemnați în Consiliul de Administrație al școlii, inventarierea analizelor de risc la nivelul fiecărei unități școlare, întocmirea unui plan concret de reducere a riscului în respectiva unitate școlară și asigurarea resurselor necesare. ● Asigurarea de sprijin - inclusiv prin asigurarea sau finanțarea de bunuri și servicii - pentru unitățile de învățământ în vederea bunei desfășurări a activităților în orice format (față-în-față, on-line sau hibrid). Recomandări la nivelul Ministerului Educației: ● Păstrarea deciziei de organizare a activității didactice în format online, hibrid, față în față la nivelul Consiliilor de Administrație ale Școlilor, fără aprobarea ISJ sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. ● Permiterea prezenței în sistemul școlar doar în baza testării personalului și a elevilor. Testarea poate fi făcută în școli sau poate fi în responsabilitatea părinților de a aduce rezultatele testărilor. ● Asigurarea plății cu ora pentru situațiile în care școlile au nevoie de personal suport atunci când cadrele didactice sunt în concediu medical, având în vedere ca resursele locale nu sunt suficiente. ● Asigurarea de resurse/lecții on-line atractive și ușor de accesat de către elevi, la orice nivel de studiu. Recomandări la nivelul Ministerul Sănătății/DSP: ● Reglementarea testării în România astfel încât elevii să fie testați de minim 2 ori pe săptămână (modelul din Austria este 2 teste din salivă și unul nazal aplicate în scoala de fiecare copil); ● Omologarea /autorizarea testelor non-invazive este o necesitate; ● Crearea unei politici de implementare a testării rapide și motivare a altor infrastructuri care fie pot fi capacitate ușor, fie deja aplică aceste testări rapide, folosind principiul finanțării per capita (per beneficiar); exemple de infrastructuri ce pot fi capacitate și co-interesate (farmacii, biserici, centre sociale operate atat de furnizori publici, cât și privați) ● Pentru a încetini răspândirea virusului dar și a satisface nevoia de predictibilitate a organizării procesului educațional, este optim să fie stabilit și respectat un prag de incidență peste care decizia de menținere a cursului în format fizic sau nu, să fie luată pe baza informațiilor de până acum din România și a altor modele de acțiune din Europa. În ceea ce privește politicile la nivel macro, considerăm că testarea trebuie să fie GRATUITĂ, ACCESIBILĂ și să fie operaționalizată urgent. De asemenea, este esențială ca vaccinarea personalului medical și a altor categorii de personal esențial să devină obligatorie, cu excepția cazurilor care prezintă contraindicații. Această categorie cuprinde: personal medical, armată, jandarmerie, poliție, pompieri, cadre didactice și personal auxiliar, personalul bisericii - clerici și funcționari, personal din servicii sociale, HORECA si retail. De analizat inclusiv opțiunea vaccinării obligatorii în rândul părinților, cu excepția persoanelor care prezintă contraindicații. *** Pentru reamintire - de ce este important sa facem acest demers? Propunerile Coaliției pentru Educație vin în contextul în care: 1. Dinainte de pandemie situația copiilor din România din punct de vedere social și educațional arăta așa: ● Rata abandonul școlar este în creștere în România : 18.1% în 2017, cu 8 procente mai ridicat decât media europeană[i]; ● Rata analfabetismului funcțional în România în rândul tinerilor cu vârsta de 15 ani este de 44%, bazat pe rezultatele ultimului test PISA (2018) cu 21% peste media europeană de 23%; ● 50% dintre elevii care termină liceul nu reușesc să treacă examenul final de bacalaureat; ● Doar 36% dintre copiii din mediul rural merg la școală[ii]; ● 38% dintre copiii proveniți din gospodării în care nu sunt suficienți bani pentru plata facturilor de bază (electricitate, căldură) și a hranei au media notelor de 5 – 6. Doar 7 % dintre copiii care provin din asemenea familii sărace au media notelor de 9 – 10[iii]; 2. Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a luat decizia, pe care o salutăm și o susținem, de a menține școlile deschise, chiar dacă ratele de infectare depășesc 6 cazuri la 1000 de locuitori, cu transferarea deciziei privind menținerea cursurilor cu prezență fizică la nivelul Consiliilor de Administrație, ținând cont de nevoile copiilor; 3. Prioritatea noastră trebuie să fie atât starea de sănătate a copilului, cât și reducerea abandonului școlar și scăderea gradului de analfabetism funcțional; 4. Majoritatea statelor europene a avut ca prioritate menținerea deschisă a școlilor investind în acest rezultat indiferent de costuri (model Austria); 5. România și-a asumat la nivel prezidențial strategia de reformă România Educată, care nu poate fi implementată atâta vreme cât continuăm să organizăm activitatea școlilor în format on-line, înregistrând pierderi tot mai mari în învățare, și creșteri ale abandonului școlar; 6. Suntem în al treilea an școlar în care avem aceleași probleme și este nevoie să privim structural ceea ce am învățat și ceea ce putem schimba, astfel încât decizia de a menține școlile deschise să fie luată în condiții de siguranță pentru copii și pentru profesori dar sa fie considerată și prioritară.

Niciun comentariu: